baner3.jpg

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS

DIENOS GLOBOS NAMAI

 
(Žemaitės g. 2, Kalvarija)          

     Dienos globos namai įsikūrę šalia Socialinės globos namų padalinio rekonstruotame pastate, esančiame Žemaitės g. 2, Kalvarijoje. Čia teikiama Dienos socialinės globos paslauga institucijoje ir asmens namuose, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su sunkia negalia, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje ir faktiškai joje gyvenantiems. Dienos socialinė globa - tai visuma paslaugų, kurios asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos institucijoje paslauga teikiama nuo 3 val. iki 8 val. per dieną  Centro darbo valandomis ir darbo dienomis.

Dienos socialinės globos institucijoje tikslas – padėti asmeniui integruotis į visuomenę gerinant jo gyvenimo kokybę, išsaugoti neįgalių asmenų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, palaikant ir ugdant jų socialinius įgūdžius bei sudarant galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir šeimos gyvenimą.

Paslaugų teikimo trukmę institucijoje lemia paslaugų poreikis, objektyvi asmens sveikatos būklė, asmens socialinis ir fizinis savarankiškumas. Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos poreikį ir pirminį paslaugos komplektą, asmens (šeimos) mokėjimą už paslaugą vertina ir nustato Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus specialistas.

Gali būti nustatomi trys dienos socialinės globos asmens namuose komplektai:

pirmas socialinės globos institucijoje komplektas (nedidelis socialinės globos poreikis) – 3 val. per dieną;

antras socialinės globos institucijoje komplektas (vidutinis socialinės globos poreikis) – 4-6 val. per dieną;

trečias socialinės globos asmens institucijoje komplektas (6 - 8 val. per dieną).

Paslaugos sudėtis:

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Informavimas

Teikiama informacija apie socialinės

globos institucijoje teikimą.

Konsultavimas socialinių paslaugų teikimo klausimais  

Kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų.

Socialinės globos rezultatų aptarimas.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkaujama tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant paslaugų gavėjams spręsti socialines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, transporto organizavimas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių pagalbos priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, socialinių išmokų mokėjimo ir pan.

Bendravimas

Empatiškai bendraujama su paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, suteikiant galimybę išsikalbėti, būti išgirstiems ir pan.

 Pokalbis su paslaugų gavėju/ artimaisiais  apie sunkią negalią turinčių žmonių užimtumo įgūdžių ugdymą, savarankiškumo ugdymą, neįgytų socialinių įgūdžių ugdymą.

Laisvalaikio organizavimas

Knygų, laikraščių, žurnalų skaitymas.

 Muzikos terapija.

 Stalo žaidimai.

 Atminties lavinimo pratimai.

 Grupiniai sportiniai užsiėmimai.

Televizijos laidų žiūrėjimas.

Švenčių, išvykų organizavimas.

Maitinimo organizavimas

Pateikiama užkandžiai ir arbata.

Pateikiami pusryčiai ir pietūs.

Pateikiami pusryčiai, pietūs ir vakarienė (pavakariai).

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Pagalba prausiantis (naudojimasis dušu).

Sauskelnių keitimas sunkią negalią turintiems asmenims.

Psichologinė – psichoterapinė pagalba

Užrašymas pas psichologą ar psichoterapeutą.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas)

 Pagalba asmeniui siekiant stiprinti jo bendravimo gebėjimus (prisitaikant prie naujų situacijų, pagalba analizuojant asmens (šeimos) probleminę situaciją, galimų pagalbos būdų paieška.

Pagalba dalyvaujant visuomenės gyvenime užmezgant ir palaikant ryšius su bendruomene, su artimaisiais.

 Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (ugdyti bendravimo įgūdžius, asmens etiketo įgūdžius, asmens savarankiškumo, savivertės, kūrybiškumo, skatinti aktyvų dalyvavimą organizuojamose veiklose savitarnos ir visuomenei priimtino elgesio įgūdžius).

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 Pagalba mokant naudotis informacinėmis technologijomis.

 Pagalba, naudojantis informacinėmis technologijomis, sumokėti mokesčius, apsipirkti. 

Pagalba tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant  namų ruošos darbus.

Darbinių įgūdžių ugdymas

Siuvimas.

Mezgimas.

Floristikos užsiėmimai.

Rankdarbių gamyba.

Dailė, piešimas.

Pynimas, lankstymas iš popieriaus.

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

 Užregistravimas pas  gydytoją.

 Medikamentų pirkimas be asmens artimiausioje vaistinėje.

Asmens palydėjimas į/iš gydymo įstaigą (-os). Asmenys su sunkia judėjimo negalia lydimi esant pritaikytai aplinkai.

Darbuotojo lankymasis gydymo įstaigoje be asmens.

Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Konsultavimasis masažo klausimais.

Masažo paslauga.

Asmens masažas termomasažinėje lovoje.

Asmens masažas masažiniame fotelyje.

Masažas atliekamas rankomis, aktyvaus poilsio užsiėmimai.

Dienos socialinės globos institucijoje senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su  negalia paslaugos kaina 275,14 eurų vienam asmeniui per mėnesį.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną Centro darbo valandomis ir darbo dienomis.

 Dienos socialinės globos asmens namuose tikslas – sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai ir pilnavertiškai gyventi bendruomenėje, namuose, ten, kur jis gyvena, užtikrinant tinkamų slaugos ir socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą asmeniui, siekiant jį apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo, atsižvelgiant į šeimos poreikius ir galimybes.

Paslaugų teikimo trukmę asmens namuose lemia paslaugų poreikis, objektyvi asmens sveikatos būklė, asmens socialinis ir fizinis savarankiškumas. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos poreikį ir pirminį paslaugos komplektą, asmens (šeimos) mokėjimą už paslaugą vertina ir nustato Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus specialistas.

Gali būti nustatomi trys dienos socialinės globos asmens namuose komplektai:

  • pirmas socialinės globos asmens namuose komplektas (nedidelis socialinės globos poreikis) – 2-4 val. per dieną;
  • antras socialinės globos namuose komplektas (vidutinis socialinės globos poreikis) –

 4-6 val. per dieną;

  • trečias socialinės globos asmens namuose komplektas (6 - 8 val. per dieną).

Paslaugos sudėtis:

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos apibūdinimas

Informavimas

Teikiama informacija apie socialinės

globos asmens namuose teikimą.

Konsultavimas socialinių paslaugų teikimo klausimais  

Kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų.

Socialinės globos rezultatų aptarimas.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkaujama tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant paslaugų gavėjams spręsti socialines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių pagalbos priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, socialinių išmokų mokėjimo ir pan.

Bendravimas

Empatiškai bendraujama su paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, suteikiant galimybę išsikalbėti, būti išgirstiems ir pan.

Laisvalaikio organizavimas

Knygų, laikraščių, žurnalų skaitymas.

Arbatos valandėlės.

Mezgimas virbalais, nėrimas vąšeliu.

Televizoriaus žiūrėjimas, radijo, muzikos klausymas.

Siuvinėjimas.

Maitinimo organizavimas

Maisto produktų ir kitų prekių nupirkimas artimiausioje parduotuvėje bei jų pristatymas į namus (iki 5 kg)

 Maisto ruošimas (sutvarkant darbo vietą).

Pagaminto maisto pašildymas (sutvarkant darbo vietą).

Paruošimas ir sudėjimas techninės  pagalbos priemonių, reikalingų valgymo metu.

Pagalba maitinantis (išskyrus asmenis su rijimo sutrikimais ir/ar maitinimus dirbtiniu būdu.

Atliekų ir šiukšlių išnešimas.

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

Skalbimas automatine skalbimo mašina, sudedant skalbinius bei skalbimo priemones į skalbimo mašiną, nustatant programą ir įjungiant.

Skalbinių pakabinimas arba nukabinimas.

Skalbimo ir cheminio valymo organizavimas, nunešant arba parnešant (iki  5 kg)

Lyginimas.

Lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam asmeniui, artimųjų mokymas).

Asmens marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas ir švarių užvilkimas).

Asmens maudymas vonioje ar po dušu.

Visiškas ar dalinis asmens prausimas lovoje

Nagų priežiūra.

Plaukų sušukavimas.

Psichologinė – psichoterapinė pagalba

Užrašymas pas psichologą ar psichoterapeutą.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas)

ugdyti bendravimo, savarankiškumo, gebėjimo pasirūpinti savimi įgūdžius.

ugdyti  gebėjimą socialiai integruotis aplinkoje.

ugdyti gebėjimą valdyti emocijas.   

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Pagalba tvarkant pinigų apskaitą.

Apsipirkimo ir mokesčių mokėjimo planavimas.

Pagalba mokant mokesčius (mokesčių apskaičiavimas).

Namų ruošos darbų planavimas.

Darbinių įgūdžių ugdymas

Pagalba tvarkant buitį ir aplinką, siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas.

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

Gydytojo kvietimo organizavimas ar užrašymas pas gydytoją telefonu iš asmens namų.

Recepto pas gydytoją išrašymas.

Užregistravimas pas gydytoją.

Asmens palydėjimas į/ iš gydymo įstaigą (-os). Asmenys su sunkia judėjimo negalia lydimi, esant pritaikytai aplinkai.

Darbuotojo lankymasis gydymo įstaigoje be asmens.

Medikamentų pirkimas be asmens artimiausioje vaistinėje.

Paskirtų vaistų administravimas (pagalba vartojant paskirtus vaistus).

Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

Konsultavimasis masažo klausimais.

Masažo paslauga.

Dienos socialinės globos asmens namuose senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia paslaugos kaina 3,90 eurų valandai vienam asmeniui.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.