baner3.jpg

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS

DIENOS GLOBOS NAMAI

 
(Žemaitės g. 2, Kalvarija)            

Dienos globos namai įsikūrė šalia Socialinės globos namų padalinio rekonstruotame pastate, esančiame Žemaitės g. 2, Kalvarijoje. Čia bus teikiama Dienos socialinės globos paslauga suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su sunkia negalia, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje ir faktiškai joje gyvenantiems. Dienos socialinė globa - tai visuma paslaugų, kurios teikiamos kaip kompleksinė pagalba asmeniui institucijoje dienos metu, skatinant jo savarankiškumą.

Dienos socialinės globos paslaugą sudaro visuma paslaugų, kurios skiriamos individualiai asmeniui pagal jo sveikatos būklę, fizinį, protinį ir dvasinį pajėgumą ir kitas socialines aplinkybes:

-         informavimas, konsultavimas;

-         tarpininkavimas ir atstovavimas;

-         bendravimas;

-         laisvalaikio organizavimas (įvairios literatūros skaitymas, stalo žaidimai, sportiniai užsiėmimai, išvykos, pramogos ir šventės);

-         maitinimo paslauga (kai paslauga teikiama 3 val. per dieną, maitinama 1 kartą; kai paslauga teikiama 4 - 6 val. per dieną, maitinama 2 kartus; kai paslauga teikiama 6 - 8 val. per dieną, maitinama 3 kartus);

-         asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

-         psichologinė, psichoterapinė pagalba;

-         pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;

-         kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (galimybė naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuteriu) mokant mokesčius, apsiperkant);

-         darbinių įgūdžių ugdymas (rankdarbių gamyba, mezgimas, siuvinėjimas, interjero dekoro ir floristikos užsiėmimai, kt.);

-         transporto paslaugų organizavimas;

-         fizinį aktyvumą ir sveikatą gerinančios paslaugos (masažas termomasažinėje lovoje, masažiniame krėsle, kvapų terapija, muzikos terapija, šviesos terapija, dailės terapija).

Individualiai pagal asmens sveikatos būklę, fizinį, protinį ir dvasinį pajėgumą ir kitas socialines aplinkybes sudaromi dienos socialinės globos komplektai:

-         pirmas dienos socialinės globos komplektas - 3 val. per dieną;

-         antras dienos socialinės globos komplektas - 4-6 val. per dieną;

-         trečias dienos socialinės globos komplektas - 6-8 val. per dieną.

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens pajamas.

Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka:

-         jeigu pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP (Valstybės remiamos pajamos 350 Lt) dydžio- 15 procentų asmens pajamų;

-         jeigu pajamos per mėnesį viršija 3 VRP dydį - 20 procentų asmens pajamų.Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmuo, gyvenantis šeimoje, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka:

-         jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka 20 procentų asmens pajamų;

-         jeigu pajamos vienam šeimos nariui viršija 3 VRP dydį, už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą moka 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų skirta dienos socialinė globa institucijoje, turi kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

-         užpildytą Prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro;

-         užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą (SP-1, SP-2 formos, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro);

-         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

-         socialinį statusą patvirtinantį dokumentą;

-         neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą ar specialiojo poreikio nustatymo pažymą);

-         medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

-         duomenis apie pajamas;

-         gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą;

-         apylinkės teismo nutartį dėl rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta rūpyba);

-         esant reikalui, gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.

Išsamesnė informacija teikiama Kalvarijos globos ir užimtumo centre (Žemaitės g. 2, Kalvarija). Kreiptis tel. (8 343) 23 598; mob. 8 656 73550.

Maloniai kviečiame naudotis Dienos globos namų teikiamomis paslaugomis.