baner3.jpg

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS

DIENOS GLOBOS NAMAI

 
(Žemaitės g. 2, Kalvarija)          

Dienos globos namai įsikūrę šalia Socialinės globos namų padalinio rekonstruotame pastate, esančiame Žemaitės g. 2, Kalvarijoje. Čia teikiama Dienos socialinės globos paslauga institucijoje ir asmens namuose, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su sunkia negalia, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kalvarijos savivaldybės teritorijoje ir faktiškai joje gyvenantiems. Dienos socialinė globa - tai visuma paslaugų, kurios asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

 

Dienos socialinės globos institucijoje paslauga teikiama  nuo 3 val. iki 8 val. per dieną Centro darbo valandomis ir darbo dienomis.

Paslaugos teikimo vieta - Kalvarijos globos ir užimtumo centras Dienos globos namų padalinys, Žemaitės g. 2, Kalvarija. 

Paslaugos gavėjai

 • senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia. 

Paslaugų teikimo trukmę asmens namuose lemia paslaugų poreikis, objektyvi asmens sveikatos būklė, asmens socialinis ir fizinis savarankiškumas. Dienos socialinės globos institucijoje pirminį paslaugos poreikį, asmens (šeimos) mokėjimą už paslaugą vertina ir nustato Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus specialistas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. 

Prašymai ir dokumentai priimami Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriuje (Laisvės g. 2), 110 kab., tel. nr. 8 343 24955. Dėl Dienos socialinės globos institucijoje paslaugos skyrimo gali kreiptis asmuo (rūpintojas, įgaliotas asmuo, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats). Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

 • prašymą-paraišką (SP-8 forma, kuri gali būti pildoma vietoje);užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį,
 • šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą SP-1 ir SP-2,
 •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
 • socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, bedarbio, mokinio, studento, pažymėjimą ar kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą ar specialiojo poreikio nustatymo pažymas (SPP-1, SPS- 1 formas);
 • medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
 • duomenis apie pajamas ir turimą turtą (jei nėra duomenų registre); 
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);  
 • apylinkės teismo nutartį dėl rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta rūpyba).  

 

APIE SPRENDIMĄ DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO ASMUO INFORMUOJAMAS TELEFONU. 

Dienos socialinę globą institucijoje sudaro visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu: 

Informavimas; 

Konsultavimas socialinių paslaugų teikimo klausimais; 

Tarpininkavimas ir atstovavimas;

Bendravimas; 

Laisvalaikio organizavimas; 

Maitinimo organizavimas; 

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas, Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis

Psichologinė – psichoterapinė pagalba; 

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; 

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

Darbinių įgūdžių ugdymas; 

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, lydėjimas

Transporto paslaugų organizavimas; 

Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. 

Asmuo už paslaugą moka atsižvelgiant į finansinėse galimybėse nustatytą konkretų dydį pinigine išraiška ir paslaugos teikimo valandų skaičių. 

Dienos socialinės globos institucijoje senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims negalia paslaugos kaina 3,25 euras valandai vienam asmeniui. 

Dienos socialinės globos institucijoje senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia paslaugos kaina 3,43 euras valandai vienam asmeniui. 

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną Centro darbo valandomis ir darbo dienomis. 

Paslaugos teikimo vieta – asmens namuose.

Paslaugos gavėjai: 

 • senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia; 
 • senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia. 

Paslaugų teikimo trukmę asmens namuose lemia paslaugų poreikis, objektyvi asmens sveikatos būklė, asmens socialinis ir fizinis savarankiškumas. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos poreikį, asmens (šeimos) mokėjimą už paslaugą vertina ir nustato Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus specialistas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. 

Prašymai ir dokumentai priimami Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriuje (Laisvės g. 2), 110 kab., tel. nr. 8 343 24955. Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos skyrimo gali kreiptis asmuo (rūpintojas, įgaliotas asmuo, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats). Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymą-paraišką (SP-8 forma, kuri gali būti pildoma vietoje);
 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formą SP-1 ir SP-2,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją; 
 • socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, bedarbio, mokinio, studento, pažymėjimą ar kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą ar specialiojo poreikio nustatymo pažymas (SPP-1, SPS- 1 formas); 
 • medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis; duomenis apie pajamas ir turimą turtą (jei nėra duomenų registre);
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre); apylinkės teismo nutartį dėl rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta rūpyba).

 

APIE SPRENDIMĄ DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUTEIKIMO ASMUO INFORMUOJAMAS TELEFONU. 

Dienos socialinę globą asmens namuose sudaro visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu: 

Informavimas; 

Konsultavimas socialinių paslaugų teikimo klausimais; 

Tarpininkavimas ir atstovavimas; 

Bendravimas; 

Laisvalaikio organizavimas; 

Maitinimo organizavimas; 

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas, Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis;

Psichologinė – psichoterapinė pagalba; 

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; 

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

Darbinių įgūdžių ugdymas; 

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, lydėjimas; 

Transporto paslaugų organizavimas; 

Kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Asmuo už paslaugą moka atsižvelgiant į finansinėse galimybėse nustatytą konkretų dydį pinigine išraiška ir paslaugos teikimo valandų skaičių.

Dienos socialinės globos asmens namuose senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia paslaugos kaina 4,91 euras valandai vienam asmeniui.