Pagrindinė socialinių globos namų funkcija yra teikti  ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.


    Pagalbos namuose tarnybos tikslas teikti bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas dienos metu įvairių socialinių grupių atstovams- labiausiai pažeidžiamiems savivaldybės gyventojams, užtikrinant būtiną nuolatinę priežiūrą bei stiprinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi, spartinant jų integravimąsi į visuomenę.
    Pagalbos namuose tarnyboje teikiamos paslaugos:
pagalba į namus;
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
specialiojo transporto organizavimas neįgaliesiems;
transporto nuomos paslaugos;
aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais ir kt;
kompensacinės technikos nuoma;
maitinimo organizavimas;
sociokultūrinės paslaugos;
psichosocialinė pagalba;
asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas.
 

    Dienos globos namų padalinio tikslas teikti bendrąsias bei specialiąsias socialines paslaugas. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 
    Bendrosios socialinės paslaugos:
sociokultūrinės.
    Specialiosios socialinės paslaugos:
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
dienos socialinė globa asmens namuose;
dienos socialinė globa institucijoje;
laikino atokvėpio paslauga.