Kalvarijos globos ir užimtumo centras
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS  MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
2019 M. II KETV.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Mėnesinis DU
Eur.,
(neatskaičius
mokesčių)

1.

Direktorius

1

Neskelbiama

2.

Padalinio vedėjas socialiniam darbui

1

Neskelbiama

3.

Vyresn. buhalteris

1

Neskelbiama

4.

Administratorius-sekretorius

1

Neskelbiama

5.

Apskaitininkas

1

Neskelbiama

6.

Ūkvedys

1

Neskelbiama

7.

Vyriausias virėjas

1

Neskelbiama

8.

Virėjas

1

Neskelbiama

9.

Vyr. socialinis darbuotojas

1

Neskelbiama

10.

Socialinis darbuotojas

3

778,50

11.

Slaugytojas

1

Neskelbiama

12.

Masažuotojas

1

Neskelbiama

13.

Užimtumo specialistas

1

Neskelbiama

14.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

4

745,45

15.

Slaugytojo padėjėjas

1

Neskelbiama

16.

Lankomosios priežiūros darbuotojas

17

692

17.

Asmeninis asistentas

4

693,73

 ⃰Vadovaujantis  LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480, 2003-04-18, 22.3 p.


 

Kalvarijos globos ir užimtumo centras
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS  MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
2019 M. I KETV.

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Mėnesinis DU
Eur.,
(neatskaičius mokesčių)

1.

Direktorius

1

Neskelbiama

2.

Padalinio vedėjas socialiniam darbui

1

Neskelbiama

3.

Vyresn. buhalteris

1

Neskelbiama

4.

Administratorius-sekretorius

1

Neskelbiama

5.

Apskaitininkas

1

Neskelbiama

6.

Ūkvedys

1

Neskelbiama

7.

Vyriausias virėjas

1

Neskelbiama

8.

Virėjas

1

Neskelbiama

9.

Vyr. socialinis darbuotojas

1

Neskelbiama

10.

Socialinis darbuotojas

3

754,28

11.

Slaugytojas

1

Neskelbiama

12.

Masažuotojas

1

Neskelbiama

13.

Užimtumo specialistas

1

Neskelbiama

14.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

4

776,03

15.

Slaugytojo padėjėjas

1

Neskelbiama

16.

Lankomosios priežiūros darbuotojas

17

692

17.

Asmeninis asistentas

4

693,73

⃰Vadovaujantis  LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480, 2003-04-18, 22.3 p.


 

Kalvarijos globos ir užimtumo centras
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIS DARBO UŽMOKESTIS
PER 2018 METUS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Mėnesinis DU Eur.,(neatskaičius mokesčių)

1.

Direktorius

1

Neskelbiama

2.

Padalinio vedėjas socialiniam darbui

1

Neskelbiama

3.

Vyresn. buhalteris

1

Neskelbiama

4.

Administratorius-sekretorius

1

Neskelbiama

5.

Apskaitininkas

1

Neskelbiama

6.

Ūkvedys

1

Neskelbiama

7.

Vyriausias virėjas

1

Neskelbiama

8.

Virėjas

1

Neskelbiama

9.

Vyr. socialinis darbuotojas

1

Neskelbiama

10.

Socialinis darbuotojas

3

544,34

11.

Slaugytojas

1

Neskelbiama

12.

Masažuotojas

1

Neskelbiama

13.

Užimtumo specialistas

1

Neskelbiama

14.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

4

522,18

15.

Slaugytojo padėjėjas

4

428,20

16.

Lankomosios priežiūros darbuotojas

13

436,85

17.

Asmeninis asistentas

4

436,85

⃰Vadovaujantis  LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480, 2003-04-18, 22.3 p.