DĖL TARNYBTNĖS ETIKOS TVARKOS APRAŠO IR ATSAKINGO ASMENS,
 KONSULTUOJANČIO TARNYBINĖS ETIKOS KLAUSITMAIS, TVIRTINIMO