ĮSAKYMAS DĖL KARANTINO PASKELBIMO

Socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka

Koronaviruso komandos narių sąrašas
 


DĖL TARNYBTNĖS ETIKOS TVARKOS APRAŠO IR ATSAKINGO ASMENS,
 KONSULTUOJANČIO TARNYBINĖS ETIKOS KLAUSITMAIS, TVIRTINIMO