Koronaviruso komandos narių sąrašas

 Socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka


DĖL TARNYBTNĖS ETIKOS TVARKOS APRAŠO IR ATSAKINGO ASMENS,
 KONSULTUOJANČIO TARNYBINĖS ETIKOS KLAUSITMAIS, TVIRTINIMO

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                 


SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE NORMŲ ATITIKTIES VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS) KLAUSIMYNAS 2020 m.

SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE NORMŲ ATITIKTIS IR VERTINIMAS PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLĄ 2020 M.

SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS, TAIKOMOMS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS ATITIKTIES VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) KLAUSIMYNAS UŽ 2020 METUS