Socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka

Koronaviruso komandos narių sąrašas
 


DĖL TARNYBTNĖS ETIKOS TVARKOS APRAŠO IR ATSAKINGO ASMENS,
 KONSULTUOJANČIO TARNYBINĖS ETIKOS KLAUSITMAIS, TVIRTINIMO

Įsakymas dėl tarnybinių telefonų naudojimo tvarkos 

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS BEI METINĖ RIDA IR DEGALŲ NORMA

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRAS LENGVOJO AUTOMOBILIO KELIONĖS LAPASSENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE NORMŲ ATITIKTIES VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS) KLAUSIMYNAS 2019 m.
 
SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE NORMŲ ATITIKTIS IR VERTINIMAS PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLĄ 2019 M.
 
SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ IR SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS, TAIKOMOMS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS ATITIKTIES VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) KLAUSIMYNAS UŽ 2019 METUS

SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE NORMŲ ATITIKTIS IR VERTINIMAS PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLĄ 2018 M.

SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE NORMŲ ATITIKTIES VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS) KLAUSIMYNAS 2018 m.

SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE NORMŲ ATITIKTIS IR VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS) KLAUSIMYNAS 2017 M.
 
SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE NORMOS ATITIKTIES VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS) KLAUSIMYNAS 2017 m.
 
SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ, SUAUGUSIŲ ASMENŲ SU NEGALIA, ASMENŲ SU SUNKIA NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ ATITIKTIS IR VERTINIMAS PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLĄ 2016 M.

Nuotolinio darbo Kalvarijos globos ir užimtumo centre tvarkos aprašas

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

ŽALOS NUSTATYMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS