Licencijos

 

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims

Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė trumpalaikė) aenyvo amžiaus asmenims

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia

Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims namuose

Licencija3370b