Veiklos sritys

  • stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla (87.30);
  • kita stacionarinė globos veikla (87.90);
  • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (88.10);
  • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
  • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10).