Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus 
ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31

 2019 Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms 
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

 


Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus 
ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2018.01.01 iki 2018.12.31

2018 Biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms 
reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas

 


 

Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro 2017.01.01-2017.06.30
įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus

Informacija apie Kalvarijos globos ir užimtumo centro pradedamus, vykdomus
ir įvykdytus viešuosius pirkimus nuo 2017.07.01

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO,
ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2017 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

 


 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2016 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

 


 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2015 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

SUPAPRASTINTO PIRKIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS 2015 METŲ

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (2015 m. sausio 19 d.)

  


 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2014 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

 


 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIS 2013 M. PIRKIMŲ PLANAS-SUVESTINĖ

 

KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO METINIO 2013 M. PIRKIMŲ PLANO-SUVESTINĖS PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS